Degree: Undergraduate
Name Study programme
Procesado de voz e audio Enxeñeiro de Telecomunicación
Procesado do sinal en tempo real Enxeñeiro de Telecomunicación
Acústica arquitectónica Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Acústica avanzada Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Física: Análise de circuítos lineais Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Fundamentos de enxeñaría acústica Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Fundamentos de procesado de imaxe Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Fundamentos de son e imaxe Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Laboratorio de proxectos Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Matemáticas: Probabilidade e estatística Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Principios de comunicacións dixitais Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Procesado de son Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Procesado dixital de sinais Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Procesado dixital en tempo real Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Procesado e análise de imaxe Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Sistemas de audio Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Sistemas de imaxe Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Técnicas de medida de ruído e lexislación Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Técnicas de transmisión e recepción de sinais Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Tecnoloxía audiovisual Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Tratamento de sinais multimedia Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Degree: Graduate
Name Study programme
Procesado Dixital Avanzado de Voz Máster en Teoría do Sinal e Comunicacións
Recoñecemento Biométrico Máster en Teoría do Sinal e Comunicacións
Recoñecemento Estatístico de Patróns e Redes Neuronais Máster en Teoría do Sinal e Comunicacións
Sistemas Avanzados de Comunicacións Máster en Teoría do Sinal e Comunicacións
Visión Artificial Máster en Teoría do Sinal e Comunicacións
PhD Programme in Information Technology and Communications Programa de Doutoramento en Teoría do Sinal e Comunicacións