Xornada do Consello da Cultura Galega: AS TECNOLOXÍAS DA LINGUA, UNHA OPORTUNIDADE PARA A SOCIEDADE GALEGA

Dentro do campo das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC), as tecnoloxías da fala e a linguaxe teñen unha importancia especial como ferramentas que facilitan que a comunicación entre persoas estea por riba das barreiras idiomáticas. Permiten a comunicación falada coas aplicacións informáticas e contribúen á redución da fenda dixital na poboación e ao desenvolvemento dunha sociedade dixital inclusiva.
Dates: 
Tuesday, October 16, 2018 - 09:30
Venue: 
Salón de actos do Consello da Cultura Galega