Principios de comunicacións dixitais

Os obxectivos básicos da materia son os seguintes:

  • Aplicar criterios de optimización para a realización de esquemas de estimación e sincronización en receptores dixitáis de comunicacións.
  • Diferenciar os bloques e as funcionalidades dun sistema de transmisión de datos completo.
  • Utilizar o procesado dixital de sinais para transmitir e recibir formas de onda analóxicas
  •  Aplicar os mecanismos básicos de redución do impacto de ruído nun sistema de comunicacións.
University: 
Universidade de Vigo
Degree: 
Undergraduate
Study programme: 
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación