Publications

Export 9 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Francisco Campillo Díaz  [Clear All Filters]
2009
Braga D, Mourín ABelén, Coelho L, et al. A desambiguación de homógrafas heterófonas en sistemas de conversión texto- fala en lingua galega. In: IX Congreso Internacional da AIEG. IX Congreso Internacional da AIEG.; 2009.
Aguilar L, Bonafonte A, Campillo Díaz F, Escudero D. Determining intonational boundaries from the acoustic signal. In: 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association. 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association.; 2009.
Braga D, Mourín ABelén, García-Mateo C, Campillo Díaz F, Dias M. LeGal - Um Léxico para tecnologia de fala em galego. In: IX Congreso Internacional da AIEG. IX Congreso Internacional da AIEG.; 2009.