STEM: unha loita de xénero ou algo máis?

Carmen García Mateo participou no IV Encontro pola Corresponsabilidade organizado por  Executivas de Galicia o 26 de outubro de 2019 coa ponencia:  “STEM: unha loita de xénero ou algo máis?”