Sintetizador texto-voz en galego.

Funded by: 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia)
Partners: 
Universidad de Vigo
Start date: 
2010/01
End date: 
2012/12
Number of investigators: 
2
Funds: 
14.415 €
Type: 
Regional
Research lines: 
GTM Participants: 
Demos: